Irydion.   Literatura - Teatr - Kultura

 

 

IRYDION WSPÓŁPRACA RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT

 

 

pobierz treść (1,5 MB) pobierz treść (1,9 MB) pobierz treść (3 MB) pobierz treść (2,3 MB)      

 

 

ISSN 2391-86-08

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana

 

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) (>>>)

 

 

 

Prace naukowe on-line: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

 

 

 

Publikowane artykuły dotyczą problematyki teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej oraz kulturoznawczej.
Teksty posiadają streszczenia w języku angielskim.
Półrocznik jest kontynuacją "Prac Naukowych AJD w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury", które w 2016 roku uzyskały 5 punktów.
Pierwszy zeszyt "Prac Naukowych" ukazał się w 1985 pod redakcją twórcy częstochowskiej polonistyki, prof. Edwarda Polanowskiego.
Od tomu V redaktorką była prof. Adela Pryszczewska-Kozołub, tom IX, X, XI, XII redagowały dr hab. prof. AJD Elżbieta Hurnikowa oraz dr hab. prof. AJD Lucyna Rożek,
a tom XIII dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska i dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska.

 

IRYDION WSPÓŁPRACA RADA NAUKOWA REDAKCJA RECENZENCI INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT